Tellimuse vormistamise tüüptingimused:

 • Materjali hind fikseeritakse tellimuse tegemise hetkel vastavalt maailmaturu hinnale.
 • Materjali töötlemise kadu 8%.
 • Pakkumises märgitud materjalikulu võib käsitöö tõttu erineda kuni 10%. Arveldamine toimub vastavalt reaalsele kulule.
 • Pakkumine kehtib 2 nädalat.
 • Tellimus täidetakse 4. nädala jooksul alates ettemaksu laekumisest, kui pakkumises pole märgitud teisiti.
 • Tellimuse esitamisel tuleb tasuda töörahast 50% ettemaksu, kui pakkumises pole märgitud teisiti.
 • Kiirtellimuse korral täidetakse tellimus 2. nädala jooksul ning hinnale lisandub 30%.
 • Valgest kullast (nikli põhine) ehte/ehete valmistamisel lisandub tellimusele kulunud materjali hinnale 1,50 eurot grammi kohta.
 • Valgest kullast (palladiumi põhine) ehte/ehete valmistamisel lisandub tellimusele kulunud materjali hinnale 7,50 eurot grammi kohta.
 • Kliendi hõbedat me tellimuse täitmiseks vastu ei võta.
 • Kliendi kulda me tellimuse täitmiseks vastu ei võta.
 • Kohtudes saab tasuda sularahas või pangakaardi vahendusel.
 • Kui sularahas või pangakaardi vahendusel tasuda ei soovi, on võimalik maksta ülekandega enne tellimuse üleandmist.

Klientidega kohtumine:

 • Me tegutseme e-poena. 
 • Täidetud tellimuse toimetame kliendile tasuta sobivasse kohta Tallinna ja Viimsi piires tööpäevadel ajavahemikul 10.00 - 15.00.
 • Väljaspool Tallinna linna ja Viimsi piirkonda toimetame tellimuse Omniva kulleri vahendusel kliendile sobivale aadressile. Saatmise teenustasu on 10 eurot + 1% saadetise väärtusest, mis on saadetise kindlustamise tasu. Tellimuse eest tuleb enne saadetise välja saatmist maksta ülekandega.
 • Välisriiki saatmise tasu kokkuleppel.

Kinnitatud juhatuse poolt 20.03.2020

Ostutingimused ja garantii

1. MÜÜJA
1.1. Nimi: Domire Kuld OÜ
1.2. Aadress: Rävala pst 8, 10143 Tallinn
1.3. Kontakt: tel. +372 655 5195; info@domire.ee

2. OSTUTINGIMUSED

2.1. ÜLDTINGIMUSED
2.1.1. Käesolevad tingimused kehtivad kuldketid.ee klientide ja e-poe kuldketid.ee omanikfirma Domire Kuld OÜ (edaspidi Domire Kuld) vahel e-poest kuldketid.ee ostetavate toodete puhul tekkivate õigussuhete kohta.
2.1.2. Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad e-poest Domire Kuld ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.
2.1.3. Domire Kuld on õigustatud e-poe arengust tulenevalt ning e-poe parema ja turvalisema kasutamise huvides käesolevaid ostutingimusi ja hinnakirja muutma ning täiendama. Muudatustest ja täiendustest teatatakse kuldketid.ee internetileheküljel. Ostutingimuste ja hinnakirja muudatused ning täiendused jõustuvad vastava muudatuse või täienduse avaldamishetkest
kuldketid.ee internetileheküljel. Kui tellimus edastati enne ostutingimuste muudatuste jõustumist, rakendatakse neid ostutingimusi, mis kehtisid tellimuse edastamise ajal, välja arvatud juhul, kui seaduses või käesolevates tingimustes on ette nähtud teisiti.
2.1.4. Kaubavalik ja hinnad muutuvad ette teatamata.
2.1.5. Ostmiseks kättesaadava kauba kogus on toodud ajalise nihkega ja võib tegelikust laoseisust erineda.
2.1.6. E-poel Domire Kuld on õigus erinevate kampaaniate käigus teha allahindlusi tellimustele ja/või konkreetsele kaubale.
2.1.7. Pärast tellimuse vormistamist kaup broneeritakse. Ostu-müügi tehing loetakse sõlmituks (jõustunuks) sellest hetkest, kui kliendi poolt on raha Domire Kuld pangakontole kantud või sularahas üle antud.
2.1.8. Kõik operatsioonid tehakse töö ajal Domire Kuld töötajate poolt.
2.1.9. Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad e-poest kuldketid.ee ostetavate toodete puhul tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.
2.1.10. Ostja ja Domire Kuld vahel tekkinud tellimuste ja ostudega seotud vaidlused lahendatakse läbirääkimistega. Kui kokkuleppele ei jõuta, saavad pooled oma õiguste kaitseks pöörduda tarbijakaitse ametisse või Harju Maakohtusse. Erimeelsuste lahendamisel lähtuvad pooled Eesti Vabariigis kehtivatest seadustest.

2.2. KAUPADE KÄTTESAADAVUS; HINNAKIRI JA INFO
2.2.1. Kõik kuldketid.ee hinnad on toodud Eurodes (EUR, €).
2.2.2. Kõik kuldketid.ee hinnad on ilma Eesti Vabariigi käibemaksuta.
2.2.3. Kaubainfos kajastatud tellitava kauba koguse ja hinna muudatused jõustuvad alates selle avaldamisest domire.ee veebilehel.
2.2.4. Tellitud kaup saadetakse postiga välja järgneval tööpäeval pärast raha laekumist Domire Kuld arveldusarvele.

2.3. TELLIMINE
2.3.1. kuldketid.ee võtab tellimusi vastu järgmiselt:
2.3.1.1. internetis, automaatse tellimissüsteemi kaudu;
2.3.1.2. saates tellimuse e-posti aadressile info@domire.ee
2.3.2. Tellimine ei ole ostu-müügi lepingu sõlmimine. Ostu-müügi lepingu sõlmimise ja kohustuste tekkimise faktiks on ainult käesolevate tingimuste punkti 2.1.7 täitmine.

2.4. TELLIMUSE TÜHISTAMINE
2.4.1. Ostjal on õigus iseseisvalt tühistada maksmata või kohaletoimetamata tellimus, saates vastavasisulise teate e-posti aadressile info@domire.ee
2.4.2. Tellimus tühistatakse automaatselt maksetähtaja möödumisel:
2.4.2.1. eraisikutel pärast 2 tööpäeva;
2.4.2.2. juriidilistele isikutel pärast 5 tööpäeva.
2.4.3. Kui laos kaupa pole ja/või selle hind on muutunud, kehtib käesolevate tingimuste punkt 2.11.
2.4.4. Kui ostja tahab tellimuse tühistada pärast selle tasumist, aga enne kohaletoimetamist, kehtib käesolevate tingimuste punkt 2.11.

2.5. TELLIMUSE TÄITMINE
2.5.1. Tellimus täidetakse ainult pärast ettemaksu laekumist (vt. punkt 2.1.7), kui ostjaga pole kokku lepitud teisiti.

2.6. TELLIMUSE EEST TASUMINE
2.6.1. Ostja võib kasutada õigust tellimusele 50%-ettemaksuga (VÕS §213, punkt 4). Sellisel juhul saab tellitud kauba kätte ainult Domire Kuld esindajaga kohtudes, makstes puuduoleva 50% kauba maksumusest sularahas, pangakaardiga või pangaülekandega.
2.6.2. Võimalikud makseviisid:
2.6.2.1. pangaülekandega (arvepõhiselt);
2.6.2.2. sularahas või kaardimaksega Domire Kuld esindajaga kohtudes.

2.7. KAUBA KOHALETOIMETAMINE JA ÜLEANDMINE
2.7.1. Ostja saab valida talle sobiva variandi kauba kättesaamiseks:
2.7.1.1. Domire Kuld esindajaga kohtudes;
2.7.1.2. Omniva poolt kättetoimetamine kulleriga kätte.
2.7.1.3. Kui kauba kohaletoimetamise tähtaeg läheb üle, palume saata tellimuse kohta järelepärimine info@domire.ee. Teile saadetakse tellimuse hilinemise põhjus ning teatatakse uuest eeldatavast kohaletoimetuse ajast.
2.7.2. Domire Kuld ei võta endale kohustust kompenseerida kauba hilinemisest tulenevaid kahjusid.

2.8. KUI KAUBA KOHALETOIMETAMINE POLE VÕIMALIK
2.8.1. Juhul, kui kauba hind muutus või see on füüsiliselt otsas ning seetõttu pole tellimuses näidatud tähtaja jooksul võimalik kaupa kohale toimetada, teavitab Domire Kuld sellest ostjat tellimuses näidatud kontaktandmete järgi. Ostjat teavitatakse kas võimatusest kaupa kohale toimetada või tellitud kauba uutest kohaletoimetustingimustest. Kui pakutud tingimused ostjat ei rahulda, on tal õigus tellimus tühistada. Sellisel juhul jõustub käesolevate tingimuste punkt 2.11.

2.9. GARANTIIKAUBA TAGASTAMINE
2.9.1. Juhul, kui garantiialuseid kaupu ei saa remontida või vahetada, teavitatakse sellest ostjat ning jõustub käesolevate tingimuste punkt 2.11.

2.10. OSTUST KEELDUMINE (NB! Punkt kehtib ainult füüsilistest isikutest tarbijatele)
2.10.1. Kui ostetud kaup mingil põhjusel ei sobi, on ostjal õigus ostu-müügi lepingu katkestamiseks 14 kalendripäeva jooksul, alates kauba kättesaamisest (VÕS §56 punktid 1 ja 2).
2.10.2. Tagastatav kaup ei tohi olla kasutatud ning peab olema originaalpakendis:
2.10.2.1. kui selgub, et kaup on kasutatud, juhindub Domire Kuld mõistliku kasutuse põhimõttest – kui kauba sobimatuses veendumiseks tuli seda proovida, loetakse kaup mittekasutatuks;
2.10.2.2. ostjal tuleb kauba originaalpakend avada ettevaatlikult, seda mitte rikkudes. Kui pakend on avamatu, siis ei pea tagastatav kaup olema originaalpakendis;
2.10.2.3. kaubal peavad olema kõik kleebised, kaasa arvatud seerianumber.
2.10.3. 14-päevane ostust taganemise õigus ei kehti järgmiste kaupade puhul:
2.10.3.1. kaubad, mis on valmistatud ostja isiklikke vajadusi või eritingimusi silmas pidades;
2.10.4. Juhul, kui ostja soovib ostu-müügi lepingu katkestada, tuleb tal sellest 14 kalendripäeva jooksul, alates kauba kättesaamisest, teavitada sellest e-poodi Domire Kuld e-posti aadressil info@domire.ee, lisades kirjale kauba ja pakendi foto. Domire Kuld jätab endale õiguse vajadusel nõuda lisafotosid tagastatavast kaubast.
2.10.5. Ostja nõustub kandma kauba tagastamisel tekkivad postikulud.
2.10.6. Lepingu katkestamisel tuleb ostetud kaup viivitamatult (mitte hiljem kui 7 kalendripäeva jooksul) tagastada.
2.10.7. Ostja nõustub võimalusega, et selle punkti kuritarvitamisel keeldub Domire Kuld teda edaspidi teenindamast.
2.10.8. Juhul, kui ostja kasutab oma õigust katkestada ostu-müügi leping, jõustub pärast kauba tagastamist käesolevate tingimuste punkt 2.11.

2.11. MAKSEVAHENDITE TAGASTAMINE
2.11.1. Domire Kuld pakub ostjale maksevahendite kasutuseks järgmisi võimalusi:
2.11.1.1. vahetus teise soovitud kaubaga koos tellimuse hinna ümberarvestusega;
2.11.1.2. tellimuse eest tasutud summa tagasimaksmine kliendi arveldusarvele. Tagasimaksmine toimub ainult ülekandega ja ainult sellele arvele, kust tellimuse eest tasuti. Tagasimaksmine toimub mitte hiljem kui 14 kalendripäeva jooksul pärast kliendi poolt tagatatud kauba kättesaamisest.

3. ISIKUANDMETE KAITSE
3.1. Domire Kuld järgib isikuandmete kaitsel häid tavasid ja juhindub Isikuandmete kaitse seadusest:
3.1.1. kliendilt küsitakse vaid tellimuse täitmiseks vajalikke andmeid;
3.1.2. klienti teavitatakse isikuandmete edastamisest kolmandatele isikutele (näiteks liisingutaotluse edastamisel);
3.1.3. Omnivale edastatakse vaikimisi kohaletoimetusandmed.

4. VASTUTUS JA VÄÄRAMATU JÕUD
4.1. Domire Kuld vastutab kliendi ja klient Domire Kuld ees käesolevate tingimuste rikkumisel teisele poolele tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.
4.2. Domire Kuld ei vastuta kliendile tekitatud kahjude eest või viivituse eest toote kohaletoimetamisel juhul, kui kahju või viivitus on tingitud asjaolust, mida Domire Kuld ei saanud mõjutada, ei näinud ega võinud ette näha.

5. GARANTII
5.1. Kõigil ehetel on garantii 2 aastat, välja arvatud juhul kui see on kauba kirjelduses teisiti märgitud. Garantii alla ei kuulu ehete vale käsitlemise tõttu või normaalse kulumisega tekkinud kahjustused.

Kinnitatud juhatuse poolt 26.03.2020